Αγορά 8

Αγορά 8

Προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στο δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση.

Εγγραφή στο 8 - Αγορά 8