Αγορά 9

Αγορά 9

Απόληξη (τερµατισµός) κλήσεων σε µεµονωµένα δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχεται σε σταθερή θέση.

Εγγραφή στο 9 - Αγορά 9