Αποφάσεις Επίλυσης Διαφορών

Αποφάσεις Επίλυσης Διαφορών

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση ΕΡΗΕΤ σε σχέση με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφοράς (219.5 Kb)

δυνάμει του άρθρου 34 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου 112(Ι)/2004 και του Περί Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Οργανισμών Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 555/2007) μεταξύ Primetel PLC και ΑΤΗΚ

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις Επίλυσης Διαφορών