Αποφάσεις

Αποφάσεις

Σχετικά Έγγραφα

AΔΠ 773/2015 Απόφαση σχετικά με την Αγορά Διαβιβαστικών Υπηρεσιών στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο ( Αγορά 10 σύστασης ημ.11/02/2003) (232.4 Kb)

Απόφαση με την οποία αίρονται οι υφιστάμενες ρυθμιστικές  υποχρεώσεις της  ΑΤΗΚ στην Αγορά των Διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό της δίκτυο (Αγορά 10 της Σύστασης της 11ης Φεβρουαρίου 2003)

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις