Αποφάσεις

Αποφάσεις

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και την επιβολή Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής .... (Αγορά 3Α) (7998.1 Kb)

Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και την επιβολή Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση (Αγορά 3Α)

Απόφαση Επιτρόπου 26/2006 για την ανάλυση αγοράς και τον ορισμό οργανισμού με ΣΙΑ στην Αγορά 11 (223 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στον Ορισμό της Σχετικής Αγοράς, στον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) Χονδρικής Παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαµβανοµένης της από κοινού – μεριζόμενης - πρόσβασης) σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υπο-βρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, και στην επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ.

Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση Αγοράς και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά (Αγορά 4), ΑΔΠ 315/2013 (983.9 Kb)

Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση Αγοράς και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά (ΣΙΑ) Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου (περιλαμβανομένης της μεριζόμενης και πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό υπο/βρόχο) σε σταθερή θέση (Αγορά 4)

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις