Αποφάσεις

Αποφάσεις

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής ...(Αγορά 3Β) (5617.6 Kb)

Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Κεντρικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης (Αγορά 3Β)

Απόφαση Επιτρόπου επί του αποτελέσματος των εργασιών της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στα πλαίσια της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό (Υπό)Βρόχο, 10 Νοεμβρίου 2006 (88 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στις εργασίες της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών στα πλαίσια της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό (Υπό)Βρόχο, και τα αποτελέσματα των εργασιών. Αναλύονται οι θέσεις των εμπλεκομένων μερών και η τελική θέση του Επιτρόπου.

Απόφαση Επιτρόπου 27/2006 για την ανάλυση αγοράς και τον ορισμό οργανισμού με ΣΙΑ στην Αγορά 12 (357.5 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται με στον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, στον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, και στην επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ.

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις