Έγγραφο Κοινοποίησης

Έγγραφο Κοινοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (1173.5 Kb)

αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,  την  Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και  το  Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων

Έγγραφο Κοινοποίησης (677.5 Kb)

αναφορικά με την Χονδρική Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών (17 Νοεμβρίου 2014).

Εγγραφή στο 1 - Έγγραφο Κοινοποίησης