Αποφάσεις

Αποφάσεις

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση Επιτρόπου 28/2006 για την ανάλυση αγοράς και τον ορισμό οργανισμού με ΣΙΑ στην Αγορά 15 (226 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, στον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Χονδρική Αγορά Πρόσβασης και Προέλευσης κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, και στην επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ.

Απόφαση υπ'αρ. 5/2004, δυνάμει του άρθρου 12 του Διατάγματος περί Εθνικής Περιαγωγής (Κ.Δ.Π 564/2003) σχετικά με την επίλυση διαφοράς εθνικής περιαγωγής μεταξύ Areeba Ltd και ΑΤΗΚ (101 Kb)

Με βάση τη πιο πάνω Απόφαση, ο Επίτροπος προέβη σε επίλυση των διαφορών που εγέρθηκαν μεταξύ των μερών με βάση τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 12 του Διατάγματος περί Εθνικής Περιαγωγής. Τα μέρη της διαφοράς ενσωμάτωσαν το περιεχόμενο της εν λόγω Aπόφασης στη Συμφωνία Εθνικής Περιαγωγής η οποία είχε επιτευχθεί δυνάμει των προνοιών του Διατάγματος περί Εθνικής Περιαγωγής.

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις