Αποφάσεις

Αποφάσεις

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση Επιτρόπου 59/2006 για την ανάλυση αγοράς και τον ορισμό οργανισμού με ΣΙΑ στην Αγορά 18, 11 Δεκεμβρίου 2006. (129.5 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά.

Απόφαση Επιτρόπου αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ (Κ.Δ.Π.112/2013) (192.5 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά υπηρεσιών διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά.

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις