Έγγραφο Κοινοποίησης

Έγγραφο Κοινοποίησης των Αγορών 1 και 2

Σχετικά Έγγραφα

Έγγραφο κοινοποίησης αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς Πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο σε Σταθερή Θέση για Οικιακούς και μη Οικιακούς Καταναλωτές ( Σύσταση ημ.17/12/2007) (1275.3 Kb)

Έγγραφο κοινοποίησης αναφορικά με την εξέταση αγοράς η οποία περιλαμβάνει τον ορισμό της σχετικής αγοράς , την εξέταση των τριών κριτηρίων και την απόσυρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε σχέση με την Αγορά Πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο σε Σταθερή Θέση για Οικιακούς και μη Οικιακούς Καταναλωτές (Αγορά 1 σύστασης ημ.17/12/2007)

Εγγραφή στο 1 - Έγγραφο Κοινοποίησης