Αποφάσεις

Αποφάσεις

Σχετικά Έγγραφα

AΔΠ 776/2015 Απόφαση σε σχέση με την Αγορά Πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές (Αγορά 1 της Σύστασης της 17ης Δεκεμβρίου 2007). (240.4 Kb)

Απόφαση με την οποία αίρονται οι υφιστάμενες ρυθμιστικές  υποχρεώσεις της  ΑΤΗΚ στην Αγορά  Πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό δίκτυο  σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές (Αγορά 1 της Σύστασης της  17ης Δεκεμβρίου 2007).

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις