Νομοθεσία

Νομοθεσία

Σχετικά Έγγραφα

Το περί Τροποποίησης του περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 63/2018) Διάταγμα του 2019 (113.3 Kb)

Το περί τροποποίησης του περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 63/2018), Διάταγμα του 2019 τροποποιεί το Παράρτημα Ι του Διατάγματος Αριθμοδότησης  και συγκεκριμένα προστίθεται η πρόνοια ότι ο αριθμός εκτάκτου ανάγκης 112 περιλαμβάνει και την αποστολή σύντομου μηνύματος.

Το περί Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, ΚΔΠ 851/2004 (658 Kb)

Στο περί Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, ΚΔΠ 851/2004 περιλαμβάνονται οι διαδικασίες που αφορούν την εκχώρηση/κράτηση αριθμοδοτικών πόρων, το έντυπο αίτησης για αριθμοδοτικούς πόρους και το έντυπο Απόφασης Επιτρόπου για εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων.

Το περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, ΚΔΠ 850/2004 (434.5 Kb)

Στο περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, Κ.Δ.Π. 850/2004, το οποίο αντικατάστησε τους αντίστοιχους Κανονισμούς, περιλαμβάνονται οι όροι και προυποθέσεις πρωτογενούς εκχωρήσεως και χρήσης κατηγοριών αριθμών (κατηγορία αριθμών, ψηφιακή δομή, περιγραφή, Δικαιούχοι πρωτογενείς εκδοχείς, τέλη, προϋποθέσεις και όροι χρήσης και ειδικές προϋποθέσεις) ως και το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εγγραφή στο 4 - Νομοθεσία