Οδηγίες

Οδηγίες

Σχετικά Έγγραφα

ΟΔΗΓΙΑ 97/67/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 15ης Δεκεμβρίου 1997 (154 Kb)

ΟΔΗΓΙΑ 97/67/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 15ης Δεκεμβρίου 1997.(Σχετικά με τους κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών).

ΟΔΗΓΙΑ 2002/39/ΕΚ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 97/67/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 15ης Δεκεμβρίου 1997 (84 Kb)

ΟΔΗΓΙΑ 2002/39/ΕΚ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 97/67/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 15ης Δεκεμβρίου 1997". (Σχετικά με τους κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών).

ΟΔΗΓΙΑ 97/67/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 15ης Δεκεμβρίου 1997 (154 Kb)

ΟΔΗΓΙΑ 97/67/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 15ης Δεκεμβρίου 1997.(Σχετικά με τους κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών).

Εγγραφή στο 1 - Οδηγίες