Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων

Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων

Σχετικά Έγγραφα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (5668.8 Kb)

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑ

 

Η περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων προς Κυπριακά Ταχυδρομεία λόγω της μειωμένης ποιότητας παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας Απόφαση, A.E. 6/2004. (109.5 Kb)

Μέσα στα πλαίσια της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την επιτήρηση και διασφάλιση της ποιότητας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός του πλαισίου της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας όσον αφορά το χρόνο παράδοσης της αλληλογραφίας, ο Επίτροπος προχώρησε σε αυτεπάγγελτη έρευνα με θέμα την μειωμένη ποιότητα παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας σε σχέση με τις προδιαγραφές τις οποίες σύμφωνα με τους περί Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Κανονισμούς, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία είναι υποχρεωμένα να τηρούν.

Η διαπίστωση από την πιο πάνω έρευνα είναι ότι τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν παρείχαν τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας παράδοσης της αλληλογραφίας, για το β’ εξάμηνο του 2003 και ως εκ τούτου προχώρησε στην επιβολή ποινής συνολικού ύψους Λ.Κ 10,000.

Εγγραφή στο 4 - Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων