Έγγραφο Κοινοποίησης

Έγγραφο Κοινοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (1036.4 Kb)

αναφορικά με τον Ορισμό της Χονδρικής Αγοράς Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών (Αγορά 4 της Σύστασης 2014/710/EE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Χονδρική παροχή πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση) την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το  Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων

Εγγραφή στο 1 - Έγγραφο Κοινοποίησης