Αποφάσεις

Αποφάσεις

Σχετικά Έγγραφα

ΑΔΠ 531/11 Απόφαση σε σχέση με τις Αγορές των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές καταναλωτές (Αγορές 4, 6 της Σύστασης της 11ης Φεβρουαρίου 2003). (163.1 Kb)

Απόφαση με την οποία αίρονται οι υφιστάμενες ρυθμιστικές  υποχρεώσεις της  ΑΤΗΚ στην Αγορά Δημοσίων διαθέσιμων διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές (Αγορές 4, 6 της Σύστασης της  11ης Φεβρουαρίου 2003).

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις