Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
136/2021 21/10/2021 Απάντηση στον Παραπονούμενο
134/2021 20/10/2021 Απάντηση στον Παραπονούμενο
135/2021 20/10/2021 Απάντηση στον Παραπονούμενο
133/2021 19/10/2021 Απάντηση στον Παραπονούμενο
131/2021 18/10/2021 Απάντηση στον Παραπονούμενο
132/2021 18/10/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
130/2021 10/10/2021 Απάντηση στον Παραπονούμενο
129/2021 09/10/2021 Απάντηση στον Παραπονούμενο
128/2021 07/10/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
127/2021 05/10/2021 Απάντηση στον Παραπονούμενο

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων