Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
129/2020 29/10/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
127/2020 26/10/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
128/2020 26/10/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
126/2020 21/10/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
125/2020 18/10/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
124/2020 16/10/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
122/2020 12/10/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
121/2020 05/10/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
123/2020 05/10/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
120/2020 02/10/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων