Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
15/2021 15/02/2021 Διευκρινήσεις από Παροχέα
16/2021 15/02/2021 Διευκρινήσεις από Παροχέα
17/2021 15/02/2021 Διευκρινήσεις από Παροχέα
14/2021 11/02/2021 Διευκρινήσεις από Παροχέα
12/2021 09/02/2021 Απάντηση στον Παραπονούμενο
13/2021 09/02/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
11/2021 04/02/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
6/2021 01/02/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
9/2021 01/02/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
10/2021 01/02/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων