Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
137/2020 20/11/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
138/2020 20/11/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
136/2020 18/11/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
135/2020 09/11/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
134/2020 06/11/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
132/2020 05/11/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
133/2020 03/11/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
131/2020 02/11/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
130/2020 30/10/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
129/2020 29/10/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων