Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
36/2021 08/04/2021 Διευκρινήσεις από Παροχέα
37/2021 08/04/2021 Διευκρινήσεις από Παροχέα
38/2021 08/04/2021 Διευκρινήσεις από Παροχέα
30/2021 05/04/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
31/2021 05/04/2021 Διευκρινήσεις από Παροχέα
32/2021 05/04/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
33/2021 05/04/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
18/2021 05/04/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
34/2021 05/04/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
35/2021 05/04/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων