Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
87/2021 19/07/2021 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
86/2021 17/07/2021 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
84/2021 16/07/2021 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
85/2021 16/07/2021 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
83/2021 13/07/2021 Διευκρινήσεις από Παροχέα
82/2021 13/07/2021 Διευκρινήσεις από Παροχέα
81/2021 12/07/2021 Διευκρινήσεις από Παροχέα
80/2021 09/07/2021 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
79/2021 08/07/2021 Απάντηση στον Παραπονούμενο
78/2021 07/07/2021 Απάντηση στον Παραπονούμενο

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων