Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνουαύξουσα ταξινόμηση
292/18 10/09/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
72/2017 09/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
57/2019 22/03/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
129/2018 05/06/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
121/2020 05/10/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
392/2018 20/10/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
154/2019 31/10/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
235/2018 08/08/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
21/2017 13/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
77/2018 18/04/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων