Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςφθίνουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
01/2017 05/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
02/2017 05/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
04/2017 09/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
03/2017 16/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
06/2017 16/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
05/2017 17/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
07/2017 17/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
08/2017 19/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
09/2017 20/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
10/2017 20/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων