Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
151/20 04/01/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
152/20 04/01/2021 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
154/20 04/01/2021 Απάντηση στον Παραπονούμενο
146/2020 17/12/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
144/2020 15/12/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
145/2020 13/12/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
143/2020 10/12/2020 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
142/2020 09/12/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
140/2020 01/12/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
141/2020 01/12/2020 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων