Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
129/2020 29/10/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
127/2020 26/10/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
128/2020 26/10/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
126/2020 21/10/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
125/2020 18/10/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
124/2020 16/10/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
122/2020 12/10/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
121/2020 05/10/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
123/2020 05/10/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
120/2020 02/10/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων