Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
118/2020 30/09/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
119/2020 30/09/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
117/2020 29/09/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
116/2020 28/09/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
114/2020 25/09/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
115/2020 24/09/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
113/2020 17/09/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
112/2020 08/09/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
111/2020 07/09/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
110/2020 27/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων