Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
87/2020 18/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
88/2020 18/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
89/2020 18/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
86/2020 10/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
84/2020 09/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
85/2020 09/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
82/2020 05/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
83/2020 05/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
78/2020 03/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
81/2020 03/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων