Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
81/2020 03/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
80/2020 02/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
79/2020 01/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
77/2020 29/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
75/2020 28/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
76/2020 28/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
74/2020 27/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
74/2020 27/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
71/2020 26/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
73/2020 25/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων