Ηλεκτρονική Υποβολή Παραπόνου

Παρακαλούμε όπως μας στείλετε το παράπονο σας στο email complaints@ocecpr.ee.cy. Το σχετικό έντυπο, βρίσκεται εδώ.

Εγγραφή στο 2 - Ηλεκτρονική Υποβολή Παραπόνου