Αποφάσεις

Αποφάσεις

Σχετικά Έγγραφα

AΔΠ 772/2015 Απόφαση σε σχέση με την Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων τοπικών ή/και Εθνικών Τηλεφωνικών Υπηρεσιών που παρέχονται σε Σταθερή Θέση για Οικιακούς και μη Οικιακούς Καταναλωτές ( Σύσταση 11/2/2003) (231.9 Kb)

Απόφαση με την οποία αίρονται οι υφιστάμενες ρυθμιστικές  υποχρεώσεις της  ΑΤΗΚ στην Αγορά των Δημοσίως Διαθέσιμων Εθνικών ή /και Τοπικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές (Αγορές 3,5 της Σύστασης της 11ης Φεβρουαρίου 2003).

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις