Πλάνο Διαχείρισης Συχνοτήτων (στο χάλκινο δίκτυο)

Πλάνο Διαχείρισης Συχνοτήτων (στο χάλκινο δίκτυο)

Σχετικά Έγγραφα

Η ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2017 (Κ.Δ.Π. 459/2017) (718.8 Kb)

Η ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2017

Εγγραφή στο 4 - Πλάνο Διαχείρισης Συχνοτήτων (στο χάλκινο δίκτυο)