Τροποποίηση ΥΠΥ

Τροποποίηση ΥΠΥ

Σχετικά Έγγραφα

Αποφάσεις για την τροποποίηση των Υποδειγμάτων Παροχής Υπηρεσιών και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο σταθερό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (262.5 Kb)

Η περί καθορισμού ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο σταθερό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της S.P INTELLIGENT TELECOMS LTD, Απόφαση του 2020. 

Αποφάσεις για την τροποποίηση των Υποδειγμάτων Παροχής Υπηρεσιών και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο σταθερό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (260.8 Kb)

Η περί καθορισμού ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο σταθερό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της D.S.T.U. TELECOM LIMITED, Απόφαση του 2020.

Αποφάσεις για την τροποποίηση των Υποδειγμάτων Παροχής Υπηρεσιών και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο σταθερό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (262.6 Kb)

Η περί της Τροποποίησης του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Συμφωνία Διασύνδεσης, Παράρτημα 2, Τέλη Υπηρεσιών της MYTELCO LTD, Απόφαση του 2020.

Αποφάσεις για την τροποποίηση των Υποδειγμάτων Παροχής Υπηρεσιών και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο σταθερό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (264.6 Kb)

Η περί της Τροποποίησης του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Παράρτημα 2A, Τέλη Υπηρεσιών Διασύνδεσης Δικτύου Σταθερής Τηλεφωνίας (Έκδοση 2019) της PRIMETEL PLC, Απόφαση του 2020.

Αποφάσεις για την τροποποίηση των Υποδειγμάτων Παροχής Υπηρεσιών και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο σταθερό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (263.3 Kb)

Η περί της Τροποποίησης του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Συμφωνία Διασύνδεσης (για σταθερή τηλεφωνία), Μέρος 2, Τέλη Υπηρεσιών (Έκδοση 2019) της EPIC LTD, Απόφαση του 2020.

Αποφάσεις για την τροποποίηση των Υποδειγμάτων Παροχής Υπηρεσιών και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο σταθερό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (264.3 Kb)

Η περί της Τροποποίησης του Υποδείγματος Συμφωνίας, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Ειδικό Παράρτημα 1, Αγορά Σταθερής, Μέρος 2 (Έκδοση 2018) της CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD, Απόφαση του 2020.

Αποφάσεις για την τροποποίηση των Υποδειγμάτων Παροχής Υπηρεσιών και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο σταθερό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (263.4 Kb)

Η περί της Τροποποίησης του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Διασύνδεσης - Ειδικό Παράρτημα 5, Παράρτημα 2 – Τέλη Υπηρεσιών Διασύνδεσης, (Έκδοση 2019-1) της CYTA, Απόφαση του 2020.

Αποφάσεις για την τροποποίηση των Υποδειγμάτων Παροχής Υπηρεσιών και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο κινητό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (266.5 Kb)

H περί της Τροποποίησης του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Παράρτημα 2Β, Τέλη Υπηρεσιών Διασύνδεσης Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας (Έκδοση 2019) της Primetel PLC, Απόφαση του 2020.  

Αποφάσεις για την τροποποίηση των Υποδειγμάτων Παροχής Υπηρεσιών και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο κινητό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (266.5 Kb)

H περί της Τροποποίησης του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Συμφωνία Διασύνδεσης (για κινητή τηλεφωνία), Μέρος 2, Τέλη Υπηρεσιών (Έκδοση 2019) της Epic Ltd, Απόφαση του 2020. 

Αποφάσεις για την τροποποίηση των Υποδειγμάτων Παροχής Υπηρεσιών και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο κινητό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (270.3 Kb)

H περί της Τροποποίησης του Υποδείγματος Συμφωνίας, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Ειδικό Παράρτημα 2, Αγορά Κινητής, Μέρος 2 (Έκδοση 2018) της Cablenet Communication Systems Ltd, Απόφαση του 2020.

Αποφάσεις για την τροποποίηση των Υποδειγμάτων Παροχής Υπηρεσιών και τον καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής τερματισμού κλήσεων στο κινητό δημόσιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (263.5 Kb)

H περί της Τροποποίησης του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Διασύνδεσης - Ειδικό Παράρτημα 5, Παράρτημα 2 – Τέλη Υπηρεσιών Διασύνδεσης της CYTA, Απόφαση του 2020

Διάταγμα αναφορικά με την τροποποίηση του Ειδικού Παραρτήματος 2 - Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Έκδοση 2017 - 2) του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ (71.4 Kb)

το περί της Τροποποίησης του Ειδικού Παραρτήματος 2-Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ATHK 2017, Διάταγμα του 2017.

Εγγραφή στο 2 - Τροποποίηση ΥΠΥ