Επίλυση Διαφοράς

Επίλυση Διαφοράς

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση ΕΡΗΕΤ αναφορικά με τη διαδικασία επίλυσης διαφοράς (7223.8 Kb)

δυνάμει του άρθρου 34 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, Ν.112(Ι)/2004, και του περί Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Οργανισμών Διατάγματος του 2007, ΚΔΠ 555/2007 Μεταξύ Epic Ltd  και ΑΤΗΚ

Εγγραφή στο 4 - Επίλυση Διαφοράς