Ταχυδρομεία

Ταχυδρομεία

Σε ό,τι αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες το βάρος της προσπάθειας του ΓΕΡΗΕΤ εστιάζεται στην προστασία και ενημέρωση του καταναλωτή με έλεγχο των τιμών και της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας εκ μέρους του παροχέα καθολικής υπηρεσίας (Κυπριακά Ταχυδρομεία), ενώ επίσης θα γίνει αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής της 3ης Κοινοτικής Οδηγίας στην κυπριακή αγορά.

Σχετικά Έγγραφα

Εγγραφή στο 2 - Ταχυδρομεία