Έγγραφο Κοινοποίησης

Έγγραφο Κοινοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

Έγγραφο κοινοποίησης αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς Εκκίνησης Κλήσεων από το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο που παρέχεται σε Σταθερή Θέση ( Σύσταση 17/12/2007) (1274.8 Kb)

Έγγραφο κοινοποίησης αναφορικά με την εξέταση αγοράς η οποία περιλαμβάνει τον ορισμό της σχετικής αγοράς, την εξέταση των τριών κριτηρίων και την απόσυρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε σχέση με την Αγορά Εκκίνησης Κλήσεων από το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο που παρέχεται σε Σταθερή Θέση (Αγορά 2  σύστασης 17/12/2007)

Εγγραφή στο 1 - Έγγραφο Κοινοποίησης