Αποφάσεις

Αποφάσεις

Σχετικά Έγγραφα

ΑΔΠ 777/2015 Απόφαση σχετικά με την Αγορά Εκκίνησης Κλήσεων από το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο που παρέχεται σε Σταθερή Θέση (Αγορά 2 σύστασης 17/12/2007) (232 Kb)

Απόφαση με την οποία αίρονται οι υφιστάμενες ρυθμιστικές  υποχρεώσεις της  ΑΤΗΚ στην Αγορά Εκκίνησης Κλήσεων από το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο που παρέχεται σε Σταθερή Θέση (Αγορά 2  σύστασης 17/12/2007)

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις