Θέση Ευρωπαικής Επιτροπής

Θέση Ευρωπαικής Επιτροπής

Σχετικά Έγγραφα

Υπόθεση CY/2019/2219 και υπόθεση CY/2019/2220: χονδρική παροχή, σε σταθερή θέση, τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και τερματισμός φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σε επίπεδο χονδρικής στην Κύπρο (424.2 Kb)

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ

Εγγραφή στο 3 - Θέση Ευρωπαικής Επιτροπής