Ταχυδρομεία

Ταχυδρομεία

Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο, Ν.112(Ι)/2004, ο Επίτροπος διασφαλίζει την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας η οποία αποτελείται από την ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, οι οποίες αποτελούν την εκάστοτε ταχυδρομική υπηρεσία και διασφαλίζει ότι αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, στην Κύπρο, σε προσιτές τιμές, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση και υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών στην Κύπρο.

Ο Επίτροπος με Διάταγμα μπορεί να επιφέρει διεύρυνση ή οποιαδήποτε άλλη διαφοροποίηση στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών ή και του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαικής Ένωσης.

Σχετικά Έγγραφα

Η περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων προς Κυπριακά Ταχυδρομεία λόγω της μειωμένης ποιότητας παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας Απόφαση, A.E. 6/2004. (109.5 Kb)

Μέσα στα πλαίσια της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την επιτήρηση και διασφάλιση της ποιότητας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός του πλαισίου της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας όσον αφορά το χρόνο παράδοσης της αλληλογραφίας, ο Επίτροπος προχώρησε σε αυτεπάγγελτη έρευνα με θέμα την μειωμένη ποιότητα παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας σε σχέση με τις προδιαγραφές τις οποίες σύμφωνα με τους περί Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Κανονισμούς, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία είναι υποχρεωμένα να τηρούν.

Η διαπίστωση από την πιο πάνω έρευνα είναι ότι τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν παρείχαν τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας παράδοσης της αλληλογραφίας, για το β’ εξάμηνο του 2003 και ως εκ τούτου προχώρησε στην επιβολή ποινής συνολικού ύψους Λ.Κ 10,000.

Εγγραφή στο 2 - Ταχυδρομεία