Έγγραφο Κοινοποίησης

Έγγραφο Κοινοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

Έγγραφο κοινοποίησης αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς χονδρικής παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικό δίκτυα ( Σύσταση ημ. 9/10/2014) (1286.6 Kb)

Έγγραφο κοινοποίησης αναφορικά με την εξέταση Αγοράς η οποία περιλαμβάνει τον ορισμό της σχετικής αγοράς, την ανάλυση για ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε σχέση με την Αγορά χονδρικής παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικό δίκτυα ( Αγορά 1 σύστασης ημ. 9/10/2014)

Εγγραφή στο 1 - Έγγραφο Κοινοποίησης