Αποφάσεις

Αποφάσεις

Σχετικά Έγγραφα

AΔΠ 774/2015 Η περί του επιμερισμού των σχετικών δαπανών που αφορούν τις ζεύξεις διασύνδεσης, απόφαση του 2015 (816.3 Kb)
Η περί του επιμερισμού των σχετικών δαπανών  που αφορούν τις ζεύξεις διασύνδεσης, Απόφαση του  2015  καθορίζει τον τρόπο  επιμερισμού των σχετικών δαπανών:
 
1. Επιμερισμό του εφάπαξ κόστους εγκατάστασης νέων ζεύξεων διασύνδεσης που εγκαθίστανται  μεταξύ των δικτύων παροχέων, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας Διασύνδεσης  μεταξύ δύο παροχέων.
 
2. Επιμερισμό του επαναλαμβανόμενου τέλους  μίσθωσης / χρήσης που αφορά τις  ζεύξεις διασύνδεσης μεταξύ δικτύων παροχέων.
AΔΠ 771/2015 Απόφαση Τερματισμού Κλήσεων της Εταιρείας Primetel PLC (175.1 Kb)

Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς χονδρικής παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων στο μεμονωμένο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της Primetel PLC και την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε αυτήν, ως Οργανισμό με Σημαντική ισχύ στη σχετική Αγορά 1 της Σύστασης της 9ης Οκτωβρίου 2014).

AΔΠ 770/2015 Απόφαση Τερματισμού Κλήσεων της Εταιρείας MTN (Cyprus) Ltd (295.4 Kb)

Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς χονδρικής παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων στο μεμονωμένο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της MTN (Cyprus) Ltd και την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε αυτήν ως Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στην σχετική Αγορά (Αγορά 1 της Σύστασης της 9ης Οκτωβρίου 2014).

AΔΠ 769/2015 Απόφαση Τερματισμού Κλήσεων της Εταιρείας ΑΤΗΚ (292.6 Kb)

Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς χονδρικής παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων στο μεμονωμένο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της ΑΤΗΚ και την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε αυτή ως Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στην σχετική Αγορά (Αγορά 1 της Σύστασης της 9ης Οκτωβρίου 2014).

AΔΠ 768/2015 Απόφαση Τερματισμού Κλήσεων της Εταιρείας Callsat International Telecommunications Ltd (214.2 Kb)

Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς χονδρικής παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων στο μεμονωμένο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της Callsat International Telecommunications Ltd και την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε αυτήν ως Οργανισμό με Σημαντική ισχύ στην σχετική Αγορά (Αγορά 1 της Σύστασης της 9ης Οκτωβρίου 2014).

AΔΠ 778/2015 Απόφαση Τερματισμού Κλήσεων της Εταιρείας Cablenet Communications Systems Ltd (176 Kb)

Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς χονδρικής παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων στο μεμονωμένο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της Cablenet Communications Systems Ltd και την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε αυτήν ως Οργανισμό με Σημαντική ισχύ στη σχετική Αγορά (Αγορά 1 της Σύστασης της 9ης Οκτωβρίου 2014).

AΔΠ 775/2015 Απόφαση Τερματισμού Κλήσεων της Εταιρείας MYTELCO Ltd (176.6 Kb)

Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς χονδρικής παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων στο μεμονωμένο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της MYTELCO Ltd και την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε αυτήν, ως Οργανισμό με Σημαντική ισχύ στην σχετική Αγορά (Αγορά 1 της Σύστασης της 9ης Οκτωβρίου 2014).

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις