Αποστολή

Πολιτική ΓΕΡΗΕΤ

Αποστολή του ΓΕΡΗΕΤ είναι η προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών σε ότι αφορά στις τιμές, στη διαθεσιμότητα επιλογής, στην προώθηση της καινοτομίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης του αποδοτικού ανταγωνισμού, του ελέγχου της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της εγγύησης παροχής μιας ελάχιστης δέσμης υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας, τόσο στην αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όσο και στην αγορά των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Εγγραφή στο 2 - Αποστολή