Διεύθυνση, e-mail (info), τηλ., φαξ

Διεύθυνση, e-mail (info), τηλ., φαξ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Tηλέφωνο
+357-22693000

Φαξ
+357-22693070

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ηλιουπόλεως 12, 1101 Λευκωσία,
Τ.Θ. 24412, 1704 Λευκωσία,
ΚΥΠΡΟΣ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Info@ocecpr.org.cy

Εγγραφή στο 8 - Διεύθυνση, e-mail (info), τηλ., φαξ