Αγορά 11

Χονδρική παροχή αποδεσµοποιηµένης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών.