ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η.Ε. 01/2017

Επί του περιεχομένου του προσχεδίου Διατάγματος περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο.

Σχετικά Έγγραφα: 
Επί του περιεχομένου του προσχεδίου Διατάγματος περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο.