Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 02/2021

Πρωτεύουσες καρτέλες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 02/2021 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 2021