Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 31/2015

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό της σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση του καθεστώτος Ανταγωνισμού και την Επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον Οργανισμό με Σημαντική ισχύ στην Αγορά Τερματισμού Κλήσεων στο μεμονωμένο δημόσιο τηλεφωνικό της Κύπρου (Αγορά 1 της Σύστασης της 9ης Οκτωβρίου 2014).