Ανακοίνωση για Δημόσια Διαβούλευση Τ.Υ. 06/2015

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του Περί πρόσβασης στα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή του δικτύου ή των υπηρεσιών του παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας που παρέχονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης για παροχή Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας Διάταγμα του 2015.