Ανενεργός τοπικός υπό-βρόχος

Ανενεργός τοπικός υπό-βρόχος σημαίνει τον τοπικό υπό-βρόχο ο οποίος δεν χρησιμοποιείται για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε υφιστάμενο συνδρομητή του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης