ατομικό δικαίωμα χρήσης

ατομικό δικαίωμα χρήσης σημαίνει το ατομικό δικαίωμα χρήσης αριθμών ή ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων