ατομικό δικαίωμα χρήσης αριθμών

ατομικό δικαίωμα χρήσης αριθμών σημαίνει το ατομικό δικαίωμα που χορηγείται από τον Επίτροπο σε πρόσωπο, βάσει του οποίου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης των αριθμών