ο Επίτροπος Επικοινωνιών (ΕΕ) πληροφορεί τους καταναλωτές για την εταιρεία YOLKA MOBILE

Πρωτεύουσες καρτέλες