ΔΗΜΟΣΙA ΑΚΡΟΑΣH Η.Ε. 2/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

Aναφορικά με  τη Νέα έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης τον Τοπικό Βρόχο της  ΑΤΗΚ (Έκδοση 2016-1), όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ την 1/7/2016.

Σχετικά Έγγραφα: