Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 01/2015

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex-ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά και το Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την χονδρική αγορά Πρόσβασης και Προέλευσης (εκκίνηση) κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας [Αγορά πρώην 15].

Σχετικά Έγγραφα: 
Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 01/2015
Ερωτηματολόγιο προς τους Παροχείς
Έρευνα Καταναλωτών